LOPD (Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (LOPD), la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ, informa a les persones
interessades que les seves dades personals formaran part d’un fitxer la finalitat del qual
és la comunicació i difusió de la imatge i missió de la Fundació.

Les dades personals que han estat facilitades per la persona interessada, pel seu representant legal
o per persones autoritzades, seran d’ús exclusiu per part de la FUNDACIÓ PRIVADA MAS
ALBORNÀ, i no es preveu que siguin comunicades a tercers, tret d’aportar informació i
actualització del  blog “ 52 tallats i un tovalló “ (www.52tallats.cat)

Tanmateix, informem de la possibilitat d’exercir, en els termes establerts en la LOPD, els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades personals,
mitjançant un escrit adreçat a la FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ, Apartat de Correus
382, 08720 Vilafranca del Penedès o enviant un e-mail a fundacio@masalborna.org.